Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 7 mei 2019

1 op de 10 Belgen eet minstens 2 keer per week fastfood

1 op de 10 Belgen eet minstens 2 keer per week fastfood
Is gezond leven dan écht de sleutel tot geluk? Uit de bevraging blijkt dat 25,7% van de vrouwen en 18,7% van de mannen het gevoel heeft dat ze ...