Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 17 april 2019

Wifi is niet schadelijk voor je gezondheid'

Wifi is niet schadelijk voor je gezondheid'
Wifi, bluetooth en andere radiofrequentiesignalen zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Het betreft een vorm van niet-ioniserende straling, die ...