Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 17 april 2019

Wachttijd voor zorg transgenders onaanvaardbaar lang

Wachttijd voor zorg transgenders onaanvaardbaar lang
Maanden tot jaren moeten transgenders wachten op gepaste zorg. Onacceptabel, vindt de Gentse professor en expert Guy T'Sjoen. Hij pleit voor ...