Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 22 april 2019

Waarom zonnen niet alleen maar slecht voor je is

Waarom zonnen niet alleen maar slecht voor je is
Onderzoek van de Britse Universiteit van Edinburgh heeft aangetoond dat vitamine D mogelijk nog belangrijker is voor onze gezondheid dan we al ...