Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 3 april 2019

Waarom sport en voeding belangrijker zijn dan spreadsheets

Waarom sport en voeding belangrijker zijn dan spreadsheets
- Gezond leven kost tijd, en tijd is precies iets waar een ondernemer niet veel van heeft. Uit eigen onderzoek blijkt dat aanzienlijk veel ondernemers niet ...