Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 30 april 2019

Veiligheid en armoedebestrijding topprioriteiten voor nieuwe bestuursploeg

Veiligheid en armoedebestrijding topprioriteiten voor nieuwe bestuursploeg
1 kind op 5 wordt in armoede geboren. En dat moet anders. Angelique Declercq, schepen voor armoedebestrijding: "Dat probleem willen we van bij ...

Follow by Email