Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 16 april 2019

Van helft ziekenhuiszorg is niet bewezen dat patiënt er baat bij heeft'

Van helft ziekenhuiszorg is niet bewezen dat patiënt er baat bij heeft'
Van de helft van alle behandelingen die patiënten in ziekenhuizen ondergaan, kan niet worden bewezen dat het resultaat oplevert. Dat beweert ...