Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 30 april 2019

Turkije op de eerste plaats in Europa en op de derde plaats

Turkije op de eerste plaats in Europa en op de derde plaats 
tijdens werkgerelateerde incidenten om het leven in 2018, volgens de Turkse Vereniging van Gezondheiden Arbeidsveiligheid van werknemers.