Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

zondag 14 april 2019

Tuinieren volgens onderzoek net zo goed voor je als sporten

Tuinieren volgens onderzoek net zo goed voor je als sporten
Het is al eerder onderzocht wat voor effecten tuinieren op de gezondheid heeft. Een overzicht van verschillende onderzoeken wees uit dat tuinieren ...