Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 10 april 2019

Sociaal wonen in Vlaams-Brabant: “Bijna 17.000 wachtenden voor u”

Sociaal wonen in Vlaams-Brabant: “Bijna 17.000 wachtenden voor u”
- En steeds meer mensen vallen in armoede omdat ze de hoge huurprijzen niet kunnen betalen. Wonen is nochtans een grondrecht”, aldus Vlaams ...