STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 11 april 2019

Meer mensen met overgewicht, maar niet in Amsterdam

Meer mensen met overgewicht, maar niet in Amsterdam
- De gemeente Amsterdam intervenieert daarom al zes jaar actief met het meerjarenprogramma Aanpak Gezond Gewicht. Want 'te dik zijn kan ernstige ...

Follow by Email