Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 16 april 2019

Mazelen verspreiden zich als een lopend vuurtje

Mazelen verspreiden zich als een lopend vuurtje
Er sterven kinderen en volwassenen die vooraf gezond waren, maar die door de mazelen een bijkomende ernstige infectie hebben gekregen zoals ...