Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 30 april 2019

Geneesmiddelen voor behandeling borstkanker moeten ook aan mannen terugbetaald worden

Geneesmiddelen voor behandeling borstkanker moeten ook aan mannen terugbetaald worden
De arbeidsrechtbank van Luik heeft beslist dat de weigering om geneesmiddelen terug te betalen aan mannen met borstkanker, terwijl dat bij ...