Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 24 april 2019

De sugar rush is waarschijnlijk een fabeltje

De sugar rush is waarschijnlijk een fabeltje
We weten al dat een hoge suikerconsumptie schadelijk kan zijn voor de gezondheid, en nu lijkt het erop dat deze negatieve effecten zich ook naar de ...