Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 10 april 2019

40.000 Nederlanders steunen petitie om prostitutie strafbaar te maken

40.000 Nederlanders steunen petitie om prostitutie strafbaar te maken
- Ruim veertigduizend mensen hebben een petitie van de jongerenbeweging Exxpose ondertekend, waarin wordt gepleit voor het strafbaar maken van ...