Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 13 maart 2019

Voedingsonderwijs in de zorg krijgt dikke onvoldoende'

Voedingsonderwijs in de zorg krijgt dikke onvoldoende'
- Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem in alle sectoren van de zorg. Toch bestaat slechts 0,4 procent van de lessen op de opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden uit onderwijs over voeding. Dat kan en moet anders, stelt de Stuurgroep ...