Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 11 maart 2019

Het vrouwenlichaam is voor de meeste jongens een blinde vlek

Het vrouwenlichaam is voor de meeste jongens een blinde vlek
- Waarom is het zo pover gesteld met hun kennis? ,,Omdat ze zich op de verkeerde plekken informeren. Jongens wenden zich met hun vragen vooral tot internetfora of vrienden, terwijl meisjes vaker in boeken of in de medische hoek op zoek zullen gaan.