Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 4 februari 2019

Tandartsen beschermen zich niet goed tegen Hepatitis B'

Tandartsen beschermen zich niet goed tegen Hepatitis B'
- De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht de weerstand tegen de ziekte van in totaal 355 tandartsen, tandartsassistenten, mondhygiënisten en tandprothetici. Twintig van hen mogen tijdelijk geen patiënten behandelen omdat ze niet voldoende zijn ...