Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 7 februari 2019

Rotterdams onderzoek: zes jaar langer leven door gezonde levensstijl

Rotterdams onderzoek: zes jaar langer leven door gezonde levensstijl
- Wie er een gezonde levensstijl op na houdt, leeft gemiddeld zes jaar langer dan een ongezonde leeftijdsgenoot. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek onder 9000 Rotterdammers. Mensen die niet roken, geen hoge bloeddruk of overgewicht hebben