Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 14 februari 2019

Patiënten met hart- of vaataandoening worden steeds ouder

Patiënten met hart- of vaataandoening worden steeds ouder
- De kans dat je een hartstilstand, hartinfarct of beroerte overleeft is aanzienlijk groter dan vijftig jaar geleden. Mensen overlijden op steeds latere leeftijd aan de gevolgen van dergelijke hart- en vaataandoeningen. Dat blijkt uit onderzoek van de ...