Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 4 februari 2019

Onderzoek naar rol voeding in welzijn van dementerenden

Onderzoek naar rol voeding in welzijn van dementerenden
- Wageningen University & Research (WUR) gaat de effecten van lekker eten en drinken op het welzijn van dementerende ouderen onderzoeken. Het project 'de vergeten maaltijd' start in verpleeghuis Oranje Nassau's Oord in Wageningen, onderdeel van .