Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 15 februari 2019

Mogelijk verband tussen cholesterol en alzheimer

Mogelijk verband tussen cholesterol en alzheimer
- Het verlagen van het cholesterolgehalte in de hersenen kan volgens onderzoekers helpen bij het voorkomen of verlichten van de ziekte van Alzheimer. Nederlandse en Amerikaanse denken met de ontdekking een doorbraak te hebben in de mogelijke ...