Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 5 februari 2019

Mijn biologische vader ken ik niet, ik weet niet eens hoe hij heet. Dat durf ik niet aan mijn moeder ...

Mijn biologische vader ken ik niet, ik weet niet eens hoe hij heet. Dat durf ik niet aan mijn moeder ...
- Het enige verschil is dat ik een homo speel – en dan een andere dan de stereotype homo die je meestal op tv ziet. Tien jaar geleden speelde ik een ...