Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 12 februari 2019

Met satellieten obesitas te lijf

Met satellieten obesitas te lijf
- Ruimtelijke technologie is goed te gebruiken bij onderzoek naar obesitas. Tot die verrassende conclusie komt een onderzoeker van de Unversiteit Twente. Door satellietdata, geoinformatiesystemen en gps te combineren, is het mogelijk om buurten aan te ...