Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 6 februari 2019

Meer scholen grijpen naar noodoplossing van vierdaagse lesweek

Meer scholen grijpen naar noodoplossing van vierdaagse lesweek
- Het is allemaal armoede, dit heeft niks meer met de kwaliteit van onderwijs te maken”, zegt Soentjes. “We staan als schoolteam met de rug tegen de ...