Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 12 februari 2019

Kans op het overleven van een hartaanval is steeds groter

Kans op het overleven van een hartaanval is steeds groter
- Vijftig jaar geleden stierf de helft van de Nederlanders aan een hart- of vaatziekte, nu is dat één op de vier. Dat komt met name door de steeds betere medische zorg. Ook is er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. advertentie.