Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 4 februari 2019

Kankerverwekkende stoffen in bloeddrukverlagers: geneesmiddelenagentschap ...

Kankerverwekkende stoffen in bloeddrukverlagers: geneesmiddelenagentschap ...
- Bloeddrukverlagers uit de groep sartanen zijn vervuild met verhoogde concentraties kankerverwekkende stoffen. Dat schrijft NRC. Medicijnfabrikanten krijgen van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA 2 jaar de tijd om productieprocessen aan te ...