Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 11 februari 2019

Hoe komt het dat Almelose jongeren het vaakst jeugdzorg nodig hebben?

Hoe komt het dat Almelose jongeren het vaakst jeugdzorg nodig hebben?
- Het aantal cliënten is aanmerkelijk groter dan in omringende plaatsen. Dat blijkt uit cijfers. De wijdverbreide armoede in de stad wordt als één van de ...

Follow by Email