Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 5 februari 2019

Een nieuwe telefoon, maar geen eten op tafel: schaamte bij armoede groot

Een nieuwe telefoon, maar geen eten op tafel: schaamte bij armoede groot
- Mensen die moeite hebben om rond te komen, schamen zich vaak voor hun financiële situatie. Maar juist die schaamte zorgt ervoor dat hun armoede ...