Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 7 februari 2019

Een gezond kleurtje opdoen tijdens de wintermaanden? Uw huid is nu extra ...

Een gezond kleurtje opdoen tijdens de wintermaanden? Uw huid is nu extra ...
- Tijdens de wintermaanden lopen we het risico op een tekort aan vitamine D. En wat is er dan lekkerder dan een dosis zonlicht op te doen door even naar de zon te gaan of een zonnebank op te zoeken? Dat is misschien wel goed voor de aanvulling van de ...