Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 1 februari 2019

E-sigaret efficiënter om te stoppen met roken dan pleisters of kauwgom'

E-sigaret efficiënter om te stoppen met roken dan pleisters of kauwgom'
- E-sigaretten zijn twee keer zo efficiënt om te stoppen met roken als nicotinevervangende oplossingen zoals pleisters, pastilles en kauwgom. Dat blijkt uit de resultaten van een groot klinisch onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Buitenlandredactie 31 ...