Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 12 februari 2019

Binnen paar weken van medicijnen diabetes type 2 af

Binnen paar weken van medicijnen diabetes type 2 af
- Met een gezondere leefstijl binnen een paar weken van je medicijnen afkomen. Een begeleidingsprogramma, bedoeld voor diabetes type 2-patiënten, start binnenkort in Maastricht en Venlo. Zorgverzekeraar VGZ vergoedt een groot deel van de kosten.