STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 1 februari 2019

Armoede verdwijnt pas als ongelijkheid wordt bestreden

Armoede verdwijnt pas als ongelijkheid wordt bestreden
- Volgens schattingen van de VN zal, zonder significante gedragsverandering, meer dan 7 procent van de wereldbevolking nog in armoede leven in ...

Follow by Email