Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 21 januari 2019

Waarom we vaker uien in onze pannen moeten stoppen

Waarom we vaker uien in onze pannen moeten stoppen
- Niet iedereen is fan van uien. Toch zijn er goede redenen om ze volop te gebruiken in de keuken. Dit zijn vijf redenen om dat te doen.