Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 18 januari 2019

Waarom het echt slecht is om koolhydraten te schrappen

Waarom het echt slecht is om koolhydraten te schrappen
- Eet je weinig of geen brood en pasta, omdat je denkt dat dit gezonder is? Volgens een nieuwe studie, uitgevoerd in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, blijkt dat de vezels in volkorenproducten juist overgewicht en allerlei ziektes helpen ...