Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 25 januari 2019

Vroeg gebruik Parkinsonmiddel is veilig'

Vroeg gebruik Parkinsonmiddel is veilig'
- Het medicijn levodopa, het meest voorgeschreven middel bij Parkinson, kan zonder probleem bij de eerste symptomen van de ziekte worden gebruikt. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de patiënt op de lange termijn, blijkt uit een bijna ...