Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 10 januari 2019

Vijf subtypen slapeloosheid ontdekt

Vijf subtypen slapeloosheid ontdekt
- Er is een wetenschappelijke doorbraak in de ontrafeling van slapeloosheid. Nederlandse wetenschappers hebben namelijk vijf subtypen ontdekt. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zo'n 50 procent van de Nederlanders last