Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 januari 2019

Veganisten melden zich twee keer zo vaak ziek als anderen

Veganisten melden zich twee keer zo vaak ziek als anderen
- Niet dat ongezonde rode vlees, maar een dieet vol groente en fruit, je zou denken dat je daar een sterk immuunsysteem van krijgt. Toch blijken veganisten zich twee keer zo veel ziek te melden op hun werk als andere mensen. Mensen die een volledig ...