Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 9 januari 2019

Vaak online zijn is niet schadelijk voor psychische gezondheid

Vaak online zijn is niet schadelijk voor psychische gezondheid
- Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders. Onderzoekers van de Universiteit Tilburg, het onderzoeksinstituut CentERdata en de Universiteit Pavia in Italië bevroegen de deelnemers over hun activiteiten op onder meer Whatsapp, .