Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 21 januari 2019

Tien miljard monden vragen een radicale shift in voedingsbeleid

Tien miljard monden vragen een radicale shift in voedingsbeleid
- Een nieuw rapport werpt een blik op het mondiale voedselsysteem van de toekomst. De conclusie is duidelijk: we moeten naar een radicale shift in hoe we naar voedselproductie en consumptie kijken. Dat is ook nodig als we tegen 2050 alle menselijke ...