Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 10 januari 2019

Slechts de helft van de mensen met een voedselallergie is écht allergisch

Slechts de helft van de mensen met een voedselallergie is écht allergisch
- Gluten, noten, koemelk, iedereen lijkt tegenwoordig wel ergens allergisch voor. Met de nadruk op líjkt, blijkt nu. Volgens Amerikaans onderzoek is de helft van de mensen die zich allergisch noemt dat in werkelijkheid niet. “We ontdekten dat een op de ...