Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 10 januari 2019

Seksuele diversiteit verdraagt zich moeizaam met nagestreefde doel van culturele diversiteit

Seksuele diversiteit verdraagt zich moeizaam met nagestreefde doel van culturele diversiteit
- Liberale christenen zijn steeds vooropgegaan in de strijd voor homo-emancipatie. Het kerkelijk homohuwelijk was er zelfs eerder dan het burgerlijk ...