Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 18 januari 2019

Ouders in armoede willen betalen voor onderwijs, maar boekenfirma's maken het steeds moeilijker'

Ouders in armoede willen betalen voor onderwijs, maar boekenfirma's maken het steeds moeilijker'
- Bij ons komen mensen met verschillende achtergronden over de vloer, maar zij hebben met elkaar gemeen dat ze armoede kennen of gekend ...