Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 29 januari 2019

Obesitas, ondervoeding en klimaat grootste bedreiging voor wereldbevolking

Obesitas, ondervoeding en klimaat grootste bedreiging voor wereldbevolking
- Volgens de expert zijn problemen als obesitas, ondervoeding en klimaatverandering de afgelopen 20 jaar ten onrechte afzonderlijk van elkaar onderzocht. ,,Maar ze spelen juist op elkaar in: het voedingssysteem is niet alleen verantwoordelijk voor de ...

Follow by Email