Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 29 januari 2019

Obesitas, ondervoeding en klimaat grootste bedreiging voor wereldbevolking

Obesitas, ondervoeding en klimaat grootste bedreiging voor wereldbevolking
- Volgens de expert zijn problemen als obesitas, ondervoeding en klimaatverandering de afgelopen 20 jaar ten onrechte afzonderlijk van elkaar onderzocht. ,,Maar ze spelen juist op elkaar in: het voedingssysteem is niet alleen verantwoordelijk voor de ...