Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 23 januari 2019

Mogelijke uitkomst voor toekomstige patiënten met zenuwschade: gentherapie ...

Mogelijke uitkomst voor toekomstige patiënten met zenuwschade: gentherapie ...
- Het ingebrachte gen stimuleert de aanmaak van een groeistof, GDNF, die zenuwcellen aanzet tot herstelgroei. Bij ratten van wie de achterpootzenuwen waren doorgesneden, herstelden twee keer zoveel zenuwen als bij ratten die geen gentherapie kregen.

Follow by Email