STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 23 januari 2019

Mogelijke uitkomst voor toekomstige patiënten met zenuwschade: gentherapie ...

Mogelijke uitkomst voor toekomstige patiënten met zenuwschade: gentherapie ...
- Het ingebrachte gen stimuleert de aanmaak van een groeistof, GDNF, die zenuwcellen aanzet tot herstelgroei. Bij ratten van wie de achterpootzenuwen waren doorgesneden, herstelden twee keer zoveel zenuwen als bij ratten die geen gentherapie kregen.

Follow by Email