Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 30 januari 2019

Langer gezond met sterke spieren

Langer gezond met sterke spieren
- We kunnen langer leven met minder kwalen, volgens verouderings-onderzoeker Andrea Maier. De truc is om spierballen te kweken. Waarom helpt spierkracht tegen veroudering? 1. Spieren zijn nodig om te ademen, lopen, traplopen en om niet te vallen