Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 22 januari 2019

Kritiek op huidig vaccinatiebeleid: er zijn meer kinderen te redden

Kritiek op huidig vaccinatiebeleid: er zijn meer kinderen te redden
- Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over vaccinatie. Een reeks experts, waaronder onderzoekers en fabrikanten, hebben vooraf al hun mening gepubliceerd.