Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 14 januari 2019

Klinische studie naar effect van cannabis bij ALS afgerond

Klinische studie naar effect van cannabis bij ALS afgerond
- In Italië in onlangs een onderzoek afgerond naar de effectiviteit van cannabis bij de symptomen van spierziekte ALS. Het betrof een klinische, placebo-gecontroleerde studie en de uitkomst was positief. Het gebruikte THC/CBD-extract bleek in staat om ..