Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 24 januari 2019

Italië beschuldigt Frankrijk van veroorzaken emigratie uit Afrika

Italië beschuldigt Frankrijk van veroorzaken emigratie uit Afrika
- Als mensen Afrika nu verlaten, is dat omdat sommige Europese landen, en dan met name Frankrijk, nooit gestopt zijn met het koloniseren van Afrika.