Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 30 januari 2019

Internationaal verdrag moet impact van voedingsindustrie op beleid beperken

Internationaal verdrag moet impact van voedingsindustrie op beleid beperken
- De belangen van de voedingsindustrie moeten niet langer een rol spelen aan de beleidstafel. Het maatschappelijk middenveld moet juist een sterkere stem hebben bij het opstellen van beleid. Dat schrijft een groep internationale wetenschappers van de ...